יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

ביקורת דוחות כספיים

עריכת ביקורת דוחות כספיים

משרד רואה חשבון יקיר שריקי מספק שירותי חשבונאות וביקורת דוחות כספיים למגוון רחב של עסקים, חברות ותאגידים. שירות ביקורת דוחות כספיים אשר ניתן על ידי משרדינו הוא בכפוף לתקני ביקורת של מועצת רואי החשבון, לכללי החשבונאות המקובלים וכן לפי הדרישות הרגולטוריות. משרדינו מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים ועריכתם בהתאם לכללי התקינה הישראלית לכל סוגי העסקים והחברות ובינהם דוחות מאוחדים, סקירת דוחות רבעוניים, דוחות פרופורמה ועוד.

חברות ועסקים עורכים דוחות כספיים לצורך משתמשים חיצוניים. בדוחות אלו מפורט מצבם הכלכלי של החברה או העסק בתום שנת הכספים, תוצאות הפעילות של החברה בתקופת הדוח, השינויים שחלו בהון ודוח תזרים מזומנים. ביקורת הדוחות הכספיים נערכת על ידי רואה חשבון מוסמך על מנת לודא שהדוחות הכספיים משקפים באופן אמיתי ומדוייק את מצבם הכספי של החברה אן העסק בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

בין שירותי ביקורת דוחות כספיים אשר ניתנים על ידי משרדינו:

 • ביקורת דוחות כספיים לחברות פרטיות
 • ביקורת דוחות כספיים בהתאם לכללי הרשות לניירות ערך
 • סקירת דוחות רבעוניים
 • עריכת דוחות פרופורמה
 • חוות דעת ואישור רואה חשבון בהתאם לדרישות רשויות ממשלתיות
 • חוות דעת כלכלית
 • חוות דעת משפטית חשבונאיות
 • חוות דעת משפטית לצרכי רשויות המס
 • בדיקת נאותות

התקשרו עכשיו - טלפון: 0526202242 יקיר שריקי רואה חשבון

שירותים נוספים שאנו מספקים

חשבונות
 • פתיחת תיק עוסק מורשה
 • פתיחת תיק עוסק פטור
 • שירותי הנהלת חשבונות
 • צמצום פיגורים וקנסות
 • דוחות ניהולים שוטפים
שירות לעסקים
 • הקמת חברה ותאגידים
 • ייצוג בפני רשויות המס
 • ליווי מקצועי שוטף
 • תוכנית עסקית
 • הערכת שווי חברה
 • יעוץ כלכלי וליווי עסקי
 • קרנות עידוד ממשלתיות
 • בקשות אשראי מבנקים
 • הכנה ובקרת תקציב
 • פתיחת עסק חדש
מיסים
 • החזרי מס לשכירים
 • בחינת סוגיות מס
 • ניהול דיונים
 • דוח אישי למס הכנסה
 • הצהרת הון
 • יעוץ מס
 • עריכת דוחות תקופתיים
ביקורות
 • בדיקת נאותות
 • ביקורת דוחות כספיים
 • ביקורת פנימית
 • ביקורת חקירתית
 • סקירת דוחות כספיים
 • דוחות מיוחדים ואישורים