יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

הצהרת הון

עריכת והגשת הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח לרשות המסים על נכסים הנמצאים בבעלותו של תושב המדינה בתאריך מסוים. פקיד השומה נוהג לדרוש מכל נישום הגשת הצהרת הון בנוסף ובמקביל להגשת דוחות שוטפים. אנו במשרד רואי חשבון יקיר שריקי מספקים שירות לנישומים, עורכים ומגישים עבורכם הצהרת הון.

הצהרת ההון מוגשת למס הכנסה על פי דרישה ספציפית ומפרטת את ההון  אשר מצוי ברשות הנישום. ההון אשר מדווח הוא פירוט של נכסים וכספים כגון דירות, כספים מזומנים, תכניות חסכון והלוואות. ההפרש בין הנכסים אשר ברשות הנישום להתחייבויות שלו הוא ההון עליו מצהירים. את הצהרת ההון יש לתמוך במסמכים נאותים לביסוס ההצהרה.

הצהרת ההון נבדקת על ידי נציגים של רשויות המס אל מול הדוחות השנתיים הסדירים בניכוי המס הנובע מהם. כך מסיקות רשויות המס לגבי הכנסות נטו אשר נוצרו לנישום מהכנסותיו השוטפות ובהשואה להצהרת ההון הקודמת.

במקרים בהם נוצרים הפרשים משמעותיים שיש קושי להסביר אותם ייתכן שמס הכנסה יטען לקיומן של הכנסות שלא דווחו. במקרה שכזה תתיתכן תביעה של תשלום מס נוסף על ידי הרשויותועל כן ערכית הצהרת הון מדוייקת ואחראית היא חשובה במיוחד. אנו במשרד רואי חשבון יקיר שריקי מחזיקים בידע המקצועי הנדרש לעריכה והגשה של הצהרת הון.

התקשרו עכשיו - טלפון: 0526202242 יקיר שריקי רואה חשבון

שירותים נוספים שאנו מספקים

חשבונות
 • פתיחת תיק עוסק מורשה
 • פתיחת תיק עוסק פטור
 • שירותי הנהלת חשבונות
 • צמצום פיגורים וקנסות
 • דוחות ניהולים שוטפים
שירות לעסקים
 • הקמת חברה ותאגידים
 • ייצוג בפני רשויות המס
 • ליווי מקצועי שוטף
 • תוכנית עסקית
 • הערכת שווי חברה
 • יעוץ כלכלי וליווי עסקי
 • קרנות עידוד ממשלתיות
 • בקשות אשראי מבנקים
 • הכנה ובקרת תקציב
 • פתיחת עסק חדש
מיסים
 • החזרי מס לשכירים
 • בחינת סוגיות מס
 • ניהול דיונים
 • דוח אישי למס הכנסה
 • הצהרת הון
 • יעוץ מס
 • עריכת דוחות תקופתיים
ביקורות
 • בדיקת נאותות
 • ביקורת דוחות כספיים
 • ביקורת פנימית
 • ביקורת חקירתית
 • סקירת דוחות כספיים
 • דוחות מיוחדים ואישורים