יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

חובותיו של אדם המעסיק עובדים זרים

העסקת עובדים זרים דורשת מכם כמעסיקים לבצע מספר פעולות:

כאן נפרט מהן חובותיו של אדם המעסיק עובדים זרים:

  • על המעסיק חובה לוודא קיומו של אישור עבודה.
  • המעסיק חייב לרכוש ביטוח בריאות בחברת ביטוח.
  • על המעסיק להעניק לעובד זר את כל הזכויות הסוציאליות המפורטות בחוק.

תשלום עבור פנסיה לעובדים זרים מתייחס לאופן הכניסה של העובד לארץ

תשלום עבור פנסיה לעובדים זרים שנכנסו לארץ באופן חוקי: המעסיק נדרש להפרשות רגילות, שיופקדו בחשבון בנק ספציפי המיועד אך ורק לשם כך.
תשלום עבור פנסיה לעובדים זרים שנכנסו לארץ כמסתננים: המעסיק נדרש לפתוח חשבון פיקדון בבנק מזרחי ולהפקיד בו מידי חודש, החל ממשכורת 5.17 סכומים כדלקמן: המעביד יפקיד 16% מהשכר ואילו העובד יפריש 20% מהשכר לטובת פנסיה.

  • לנשים עובדות זרות בכל הענפים ישנה חצי נקודת זכות בכל הענפים.
  • ישנו היטל נוסף אשר נדרשים לשלם מעסיקים בתחום הסיעוד והחקלאות.

זקוקים לייעוץ בנוגע להעסקת עובדים זרים? ייעוץ בנושא תשלום שכר ועוד נושאים הקשורים לחבות מעסיק כלפי עובדיו?

אתם מוזמנים לפנות למשרד רואה חשבון יקיר שריקי – 0526202242‏