יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

חובות המעסיק כלפי עובדים

חובות המעסיק כלפי עובדים

האם אתם מעסיקים עובדים בעזק שלכם? מתכננים להתרחב ולשכור את שירותיהם של עובדים חדשים? כדאי שתכירו את חובות המעסיק כלפי עובדים המפורטות בחוק ומחייבות אתכם כמעסיקים חוקיים.

 • מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו, עד 30 יום מקבלתו.
 • מילוי טופס 101-כרטיס עובד (בקבלה ובתחילת כל שנה).
 • עמידה בשכר מינימום (26.88)
 • הפרשה לפנסיה.
 • תשלום שעות נוספות.
 • תשלום נסיעות.
 • תשלום הבראה.
 • מתן חופשה שנתית.
 • תשלום דמי מחלה.
 • תשלום עבור ימי חג.
 • תשלום עבור ימי אבל.
 • הפסקה (לא כולם, ע"ח עובד).
 • ניהול פנקס חופשה.
 • רישום שעות עבודה
 • תשלום שכר-עד ה-9 לחודש, מסירת תלוש-עד ה-9 לחודש.
 • העברת כספים לקופת גמל- עד 7 ימים מתשלום המשכורת ולא יאוחר מה – 15 לכל חודש.
 • קיום שימוע טרום פיטורין.
 • מתן הודעה מוקדמת.
 • תשלום פיצויים תוך 15 יום.
 • מתן אישור על תקופת העסקה.

החובות המפורטות כאן הן המופיעות בחוק הבסיסי. כל מעסיק חייב לבדוק האם חל עליו הסכם קיבוצי שהוא בדרך כלל הסכם מטיב, ולכן בנושאים המטיבים, עליו לפעול על פיו ולא לפי הנאמר לעיל. זקוקים לייעוץ בנוגע להעסקת עובדים, תשלום שכר ועוד נושאים הקשורים לחבות מעסיק כלפי עובדיו – אתם מוזמנים לפנות למשרד רואה חשבון יקיר שריקי – 0526202242‏