יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

הצהרת הון – כל מה שחשוב לדעת

רואה חשבון יקיר שריקי | משרד רואי חשבון

הצהרת הון, כל מה שחשוב לדעת על הצהרת הון

כל מה שחשוב לדעת על הצהרת הון – מהי הצהרת הון? מי נדרש להגיש הצהרת הון ולמה היא משמשת? האם ניתן להגיש הצהרה באופן עצמאי ומה חשוב לקחת בחשבון לפני שמגישים אותה? כל התשובות במאמר הבא.

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון היא סוג של דין וחשבון אשר מוגש לרשות המסים ובו מצהיר הנישום על כל הנכסים אשר בבעלותו, ובתוכם נדל"ן רכוש וחסכונות. יחד עם הנכסנים עליהם מצהיר הנישום מפורטות בהצהרת ההון כל ההתחייבויות שלו לאותה שנה. הצהרת הון מוגשת נכון לכל 31 בדצמבר בשנה מסוימת.

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

כל נישום אשר מגיש דו"ח שנתי ךמס הכנסה נדרש להגיש גם הצהרת הון מדי כמה שנים. במקרים מסויימים דורשת רשות המיסים הגשת הצהרה מנישום מסויים בשל הרצון לבחון את הדיווחים שלו. הצהרת ההון נבחנת לנגד ההכנסות וההוצאות המדווחות ולפי הרווחים הנגזרים ממנה.

מבנה הצהרת ההון

הצהרת ההון מכילה שני נתונים עיקריים – נכסים מול התחייבויות. מצד אחד הנישום מדווח באופן מפורט על כל הנכסים והרכוש הנמצאים ברשותוו ומן הצד שני הוא מצהיר על כל ההתחייבויות הכספיות הקיימות שלו – הלוואות, אשראי וכו'. ההפרש בין הנכסים להתחייבויות הוא למעשה סך ההון עליו מצהיר הנישום כמובן שכל פרט אשר מוצג בהצהרת ההון צריך להיות מגובה במסמכים המתאימים – אם הנישום הלווה כספים, רכס נכס או הוציא סכום כסף גדול עליו להמציא מסמכים אשר מוכיחים את הנתונים הללו.

מה החשיבות של הצהרת ההון?

הצהרת ההון משמשת את פקיד השומה ככלי לבחינת הדיווחים השנתיים. פקיד השומה מבצע הערכה של הרווחים אל מול ההון והמצב המתואר בהצהרת ההון ובוחן את אמיתות הנתונים. כך ניתן להבין האם הנישום משלם את המס על ההכנסות שלו על פי חוק והאם הוא מדווח על כל הכנסותיו כראוי. למשל, במקרה שבו מדווחים סכומים נמוכים של הכנסה אך חל גידול משמעותי בנכסיו של הנישום עליו להסביר את הפער בצורה הגיונית, למשל קבלת ירושה, זכייה בסכום כסף וכו'.

במהלך הבדיקה פקיד השומה משווה בין הצהרת ההון הראשונה לאלו שהוגשו אחריה ובוחן גם את רמת החיים וההוצאות השוטפות ואת כל המידע והנתונים שהוא יכול להשיג על הנישום – יציאות לחו"ל, רכישות נדל"ן, מסי שבח, תשלומי ביטוחל לאומי ועוד. במידה ופקיד השומה מעריך שישנו פער בין ההכנסות ובין הדיווחים הוא יכול לדרוש תשלום מס נוסף מהנישום.

האם ניתן להגיש הצהרת הון באופן עצמאי?

על פי החוק ניתן להגיש הצהרת הון באופן עצמאי אך הדבר כרוך בסיכון רב. מכיוון שהצהרת ההון עלולה לשמש בסיס לדרישת תשלום מס נוספת ואף לפתיחת חקירה ברשויות המס מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של רואה חשבון מקצועי ומנוסה לצורך הכנת ההצהרה, בחינת ההצהרות הקודמות והתאמה שלה לדוחות השנתיים השוטפים.

נדרשתם להגיש הצהרת הון? פנו עכשיו לרואה חשבון יקיר שריקי 0526202242