יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

עריכת דוחות תקופתיים

שירות עריכת דוחות תקופתיים

כחלק מהשירותים השוטפים שמשרדנו מספק ללקוחותיו אנו מבצעים במהלך השנה עריכת דוחות תקופתיים ללקוחות המשרד על מנת לבחון את נושא המיסוי והתוצאות העסקיות שלהם ולברר היכן יש לבצע שינוי וכיצד ניתן להתייעל. המטרה בעריכת דוחות תקופתיים של רווח והפסד היא לבחון את רווחיות העסק או החברה, להתאים את תשלומי המס ותזרים המזומנים לביצועים בפועל, לבחון את תשלומי המס לקביעת מקדמות ועוד.

דוחות תקופתיים שוטפים

במשרדנו, יקיר שריקי משרד רואי חשבון אנו מספקים שירות עריכת דוחות תקופתיים כחלק מהשירותים השוטפים וגם ללא דרישה מפורטת. אנו מתייחסים בדוח להוצאות השוטפות, הוצאות השכר, ורווח הגולמי ולעלויות התפעול ומשווים את הנתונים בדוחות לאלו הקיימים לצורך ביצוע בקרה. לאחר עריכת דוחות תקופתיים אנו מנתחים את הנתונים והתוצאות ומפיקים דוח המלצות לשינויים נדרשים בתשלומי המקדמות ובהתנהלות הכללית.

התקשרו עכשיו - טלפון: 0526202242 יקיר שריקי רואה חשבון

שירותים נוספים שאנו מספקים

חשבונות
 • פתיחת תיק עוסק מורשה
 • פתיחת תיק עוסק פטור
 • שירותי הנהלת חשבונות
 • צמצום פיגורים וקנסות
 • דוחות ניהולים שוטפים
שירות לעסקים
 • הקמת חברה ותאגידים
 • ייצוג בפני רשויות המס
 • ליווי מקצועי שוטף
 • תוכנית עסקית
 • הערכת שווי חברה
 • יעוץ כלכלי וליווי עסקי
 • קרנות עידוד ממשלתיות
 • בקשות אשראי מבנקים
 • הכנה ובקרת תקציב
 • פתיחת עסק חדש
מיסים
 • החזרי מס לשכירים
 • בחינת סוגיות מס
 • ניהול דיונים
 • דוח אישי למס הכנסה
 • הצהרת הון
 • יעוץ מס
 • עריכת דוחות תקופתיים
ביקורות
 • בדיקת נאותות
 • ביקורת דוחות כספיים
 • ביקורת פנימית
 • ביקורת חקירתית
 • סקירת דוחות כספיים
 • דוחות מיוחדים ואישורים