יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

פסילת ספרים

פסילת ספרים – רעידת אדמה כלכלית

על פי פקודת מס הכנסה, לפקיד השומה קיימת הסמכות לפסול את ספרי חשבונותיו של עוסק. בנוסף, קיימת לפקיד השומה סמכות לקבוע לעוסק שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע מהו סכום ההכנסה החייבת של העוסק בהתאם לראות עיניו, אם הגיע למסקנה שהדיווח על הכנסותיו אינו משקף את המציאות.

אם החליטו רשויות מס הכנסה לפסול לך את הספרים מדובר ברעידת אדמה. הסתבכות כזו עלולה לעלות לך המון כסף ולכן חשוב מאוד לדעת מה זה אומר, מה החשיבות של ניהול ספרים תקין ומה לעשות במקרה של ביקורת במקום העסק.

מהי פסילת ספרים?

פסילת ספרים הוא הליך בו מס הכנסה בעצם מבטל את הדיווחים שלך ובעצם אומר שאינו יכול להסתמך על הרישומים בהנהלת החשבונות של עסקך.  בהנהלת החשבונות שלך קיים תיעוד של ההכנסות וההוצאות העסקיות שלך, אשר עליהן מבוססים הדוחות השנתיים. צורת ניהול הספרים משתנה מענף לענף וחשוב מאוד לנהל את הספרים בדיוק לפי הדרישות.

פסילת ספרים תמיד מסתיימת בתוספת משמעותית של מסים, בליווי קנסות וריביות.

מתי נפסלים ספרים?

פסילת ספרים מתבצעת לאחר ביקורת בעסק. קיימות שתי סיבות לפסילת ספרים:

  • אי רישום תקבול – כלומר הכנסות שלא נרשמו
  • ליקוי מהותי – כלומר ניהול הספרים בצורה שמנוגדת להוראות מס הכנסה

איך להתנהג במקרה של ביקורת?

כאשר מגיעה ביקורת של מס הכנסה בדרך כלל יגיעו שני מבקרים, מאוד נחמדים, שירגיעו אתכם ויאמרו שיש להם מספר שאלות ובדיקות. זכרו – המבקרים אינם חברים שלכם. יש לענות על השאלות בקצרה ובאופן ענייני, לא להרחיב ומומלץ לא לשאול את המבקרים שאלות, מאחר ובאמצעות שאלות הם יכולים לעלות על התנהלות שאינה תקנית, במידה ויש.

פסילת ספרים

כמובן שאסור לשקר למבקרים אך יש לקחת בחשבון מספר דברים:

  •  אם תראו למבקרים שקים או תקבולים אחרים שקיבלתם ולא הופקו בגינן קבלות, יפסלו לכם את הספרים, ולכן הקדימו תרופה למכה והפיקו קבלה מיידית, באותו רגע בו קיבלתם תשלום. לא להמתין אפילו דקה.
  • אם קיבלתם תקבול והפקתם קבלה, אך לא רשמתם אופן התקבול (מזומן, שיק, העברה בנקאית), זו עילה לפסילת ספרים. חובה לרשום פרטי תקבול במדויק.
  •  אם הפקתם הזמנה וסיפקתם שירות או מוצר, קיבלתם תמורה ולא הפקתם חשבונית מס וקבלה, יפסלו את הספרים. חובה לבדוק התאמה בין הזמנה (בה לא חייבים לציין סכום העסקה), לחשבונית וקבלה.
  • לא ניהלתם את הספרים שהנכם נדרשים לנהל, יפסלו לכם את הספרים.
  • אם קיבלתם שיק שזמן פירעונו עתידי, ומאחר ועדיין לא סיפקתם מוצר או שירות, לא הפקתם קבלה, יפסלו לכם את הספרים, חובה להפיק קבלה באופן מידי בעת קבלת התקבול.

ישנם עוסקים שחושבים "לי זה לא יקרה", "אני אצליח לצאת מזה", "אני כבר אמצא תירוץ", "זה קרה בטעות, קורה שטועים", "העובד לא ידע", "אני לא ידעתי", וכמובן "יש לי סיבה מוצדקת".

שימו לב !

מבחינת מס הכנסה שום אין סיבה מוצדקת להתנהלות לא תקינה. מס הכנסה אינו מכיר בטעויות (גם אם מדובר בטעות אחת בלבד).  דרך החשיבה של פקידי מס הכנסה אינה חופפת לדרך החשיבה שלכם ומבחינתם אי ידיעת החוק אינה פותרת מפסילת ספרים, וגם אם אתם חושבים שיש לכם סיבה מוצדקת, רוב הסיכויים שלא יקבלו אותה.

מפגש שכזה עם מס הכנסה אינו נעים בלשון עדינה, אל תגיד לי זה לא יקרה!

לקבלת ייעוץ מקצועי על התנהלות עסקית נכונה פנו עכשיו לרו"ח יקיר שריקי – 0526202242