יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הכנסה

מהו תשלום מקדמות מס הכנסה? כל בעל עסק עצמאי חייב בתשלום מקדמות מס הכנסה אלא אם כן הוא לא מגיע למצב של חבות מס. תשלום מקדמות מס הכנסה נועד להבטיח את התשלום השנתי למס הכנסה תוך התחשבות בבעל העסק שמקבל את האפשרות לפרוס את תשלום המקדמות על פני השנה כולה. כך החייב בתשלום מס לא…

קרא עוד

פסילת ספרים

פסילת ספרים – רעידת אדמה כלכלית על פי פקודת מס הכנסה, לפקיד השומה קיימת הסמכות לפסול את ספרי חשבונותיו של עוסק. בנוסף, קיימת לפקיד השומה סמכות לקבוע לעוסק שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע מהו סכום ההכנסה החייבת של העוסק בהתאם לראות עיניו, אם הגיע למסקנה שהדיווח על הכנסותיו אינו משקף את המציאות. אם החליטו…

קרא עוד