יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

פסילת ספרים

פסילת ספרים – רעידת אדמה כלכלית על פי פקודת מס הכנסה, לפקיד השומה קיימת הסמכות לפסול את ספרי חשבונותיו של עוסק. בנוסף, קיימת לפקיד השומה סמכות לקבוע לעוסק שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע מהו סכום ההכנסה החייבת של העוסק בהתאם לראות עיניו, אם הגיע למסקנה שהדיווח על הכנסותיו אינו משקף את המציאות. אם החליטו…

קרא עוד