יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

חובותיו של אדם המעסיק עובדים זרים

העסקת עובדים זרים דורשת מכם כמעסיקים לבצע מספר פעולות: כאן נפרט מהן חובותיו של אדם המעסיק עובדים זרים: על המעסיק חובה לוודא קיומו של אישור עבודה. המעסיק חייב לרכוש ביטוח בריאות בחברת ביטוח. על המעסיק להעניק לעובד זר את כל הזכויות הסוציאליות המפורטות בחוק. תשלום עבור פנסיה לעובדים זרים מתייחס לאופן הכניסה של העובד לארץ…

קרא עוד